GMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Sp. z o. o. w Krupach
« Strona głównaPowrót »
2023-08-07 10:00:00 - Emil Gawęda
Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych

O G Ł O S Z E N I E
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach informuje, iż:
Odbiór odpadów komunalnych:
• zmieszanych z dnia 15.08.2023 r. tj. III wtorek miesiąca  miesiąca z miejscowości  Rusko, Porzecze, Pęciszewko, Nowy Kraków, Jeżyce odbędzie się dnia 12.08.2023 r. (sobota).
• zmieszanych z dnia 15.08.2023 r. tj. III wtorek  miesiąca z miejscowości Wicie, Kopań (działki), Cisowo (działki)  – nie ulega zmianie
• segregownanych  z dnia 15.08.2023 r. tj. III wtorek miesiąca z miejscowości Dąbki – nie ulega zmianie.

Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o.
Krupy 72, 76-150 Darłowo
tel. +48 605 211 777 - fax: +48 94 716 63 87 - e-mail: gzup@post.pl
Administratorem danych osobowych jest Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o., Krupy 72, 76-150 Darłowo
Kontakt z IOD - e-mail: iod@gzup.gminadarlowo.pl lub pisemnie na adres Spółki. | Klauzula informacyjna RODO »
Nr konta PKO BP:
39 1020 2791 0000 7502 0336 8362
KRS: 0000625602
REGON: 364588468 NIP: 4990657295
Kapitał zakładowy - 3.625.000,00 PLN