GMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Sp. z o. o. w Krupach
Liczba znalezionych artykułów: 42
◄ Nowsze artykuły | od 1 do 20 z 42 | Starsze artykuły ►
« Strona głównaPowrót »
2024-02-15 00:00:00 - Damian Krzyżanowski
ZP.1.2024 - Dostawa pojazdu ciężarowego z zabudową asenizacyjną do wywozu nieczystości płynnych Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna pod poniższym linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-6ae8b6cd-cb67-11ee-a84d-d63fc4d19e65 ...
2023-11-15 00:00:00 - Damian Krzyżanowski
ZP.1.2023 Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna pod poniższym linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2023%2FBZP%2000495427%2F01 ...
2022-11-28 00:00:00 - Damian Krzyżanowski
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy DarłowoPełna treśc ogłoszenia o postępowniu wraz z łącznikami na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości leżących na terenie Gminy Darłowo zamieszczona jest pod linkiem dostępnym ponizej.   Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Darłowo ...
2022-02-08 13:00:00 - Damian Krzyżanowski
ZP.1.2021 Informacja o wyborze ofertyNr sprawy ZP.1.2021                                                         ...
2022-01-28 13:00:00 - Damian Krzyżanowski
Informacja z otwarcia ofert        Nr sprawy ZP.1.2021                                                 &nbs...
2022-01-27 07:00:00 - Damian Krzyżanowski
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówieniaNr sprawy ZP.1.2021                                                         ...
2021-12-28 13:30:00 - Damian Krzyżanowski
Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofertOgłoszenie o zmianie ogłoszenia Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji GZUP Sp. z o.o. w 2022 oraz 2023 roku SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO...
2021-12-22 11:21:42 - Damian Krzyżanowski
Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofertOgłoszenie o zmianie ogłoszenia Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji GZUP Sp. z o.o. w 2022 oraz 2023 roku SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚC...
2021-12-15 12:00:00 - Damian Krzyżanowski
Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji GZUP Sp. z o.o. w 2022 oraz 2023 rokuOgłoszenie o zamówieniu Dostawy Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji GZUP Sp. z o.o. w 2022 oraz 2023 roku SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa...
2021-03-08 00:00:00 - Damian Krzyżanowski
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopań, Porzecze i PęciszewkoDokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu. SIWZ wraz z załącznikami. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ nr 1 wraz z załącznikami. Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2.  Informacja z otwarcia ofert.  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kap...
2020-04-16 09:30:00 - Damian Krzyżanowski
ZP 1/2020 - Ogłoszenie o wyborze ofertyZP 1/2020                                                          &nb...
2020-03-20 12:00:00 - Damian Krzyżanowski
Informacja z otwarcia ofert ZP 1/2020ZP 1/2020                                                          &nb...
2020-03-20 10:30:00 - Damian Krzyżanowski
ZP 1/2020 KOMUNIKAT - link to transmijsji z otwarcia ofertKrupy, dnia 17.03.2020 r.     Wykonawcy                               uczestniczący w postępowaniu         KOMUNIKAT     Dotyczy: Postęp...
2020-03-17 14:30:00 - Damian Krzyżanowski
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3 do przetargu nieograniczonego pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych z zabudową dwukomorowKrupy, dnia 17.03.2020 r.                                                         ...
2020-03-17 14:30:00 - Damian Krzyżanowski
ZP 1/2020 KOMUNIKATKrupy, dnia 17.03.2020 r.     Wykonawcy                               uczestniczący w postępowaniu         KOMUNIKAT     Dotyczy: Postęp...
2020-03-13 13:30:00 - Damian Krzyżanowski
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 do przetargu nieograniczonego pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych z zabudową dwukomorowąKrupy, dnia 13.03.2020 r.                                                         ...
2020-03-13 09:30:00 - Damian Krzyżanowski
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ nr 1 do przetargu nieograniczonego pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych z zabudową dwukomorowąKrupy, dnia 13.03.2020 r.                                                         ...
2020-03-10 00:00:00 - Damian Krzyżanowski
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych z zabudową dwukomorową Ogłoszenie nr 521830-N-2020 z dnia 2020-03-10 r.   GMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych z zabudową dwukomorową OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie og...
2020-02-03 00:00:00 - Włodzimierz Błaszczak
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż srodków transportu.Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach, Krupy 72; 76-150 Darłowo ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż poniższych środków technicznych:   PRZYCZEPA ciężarowa rolnicza – nr rej. ZSL W646 - rok produkcji 1989 – - dopuszczalna ładowność 4500 kg - badania techniczne do 23.01.2...
2020-01-07 00:00:00 - Damian Krzyżanowski
Ogłoszenie o wyborze ofertyZP.2.2019                                                          &nb...
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o.
Krupy 72, 76-150 Darłowo
tel. +48 605 211 777 - fax: +48 94 716 63 87 - e-mail: gzup@post.pl
Administratorem danych osobowych jest Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o., Krupy 72, 76-150 Darłowo
Kontakt z IOD - e-mail: iod@gzup.gminadarlowo.pl lub pisemnie na adres Spółki. | Klauzula informacyjna RODO »
Nr konta PKO BP:
39 1020 2791 0000 7502 0336 8362
KRS: 0000625602
REGON: 364588468 NIP: 4990657295
Kapitał zakładowy - 3.625.000,00 PLN