GMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Sp. z o. o. w Krupach
Odpady > PSZOK >
Punkt Selektywnej Zbiórki  Odpadów Komunalnych w Krupach
 
Krupy 72 ( PRZEDSIĘBIORCY) czynny poniedziałek od 9:00 do 14:00
 
Krupy 73 (MIESZKAŃCY)  czynny w dniach:  środa od 9:00 do 16:00 oraz sobota od 9:00 do 16:00
 
PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to specjalnie zorganizowane dla mieszkańców gminy  Darłowo miejsce, w którym mogą pozostawić odpady komunalne, w szczególności te, których nie należy wrzucać do przydomowych pojemników/worków lub altance takie jak:
 
 
UWAGA!!!
 
Odpady przyjmowane są po okazaniu dokumentu potwierdzajacego objęcie nieruchomości gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
 
Transport odpadów do PSZOK właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt, odpady powinny być dostarczone w takiej formie i ilości, aby możliwe było ich swobodne przeniesienie do pojemników lub pomieszczeń do tego celu przystosowanych bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu.
 

 

 

 

 

Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o.
Krupy 72, 76-150 Darłowo
tel. +48 605 211 777 - fax: +48 94 716 63 87 - e-mail: gzup@post.pl
Administratorem danych osobowych jest Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o., Krupy 72, 76-150 Darłowo
Kontakt z IOD - e-mail: iod@gzup.gminadarlowo.pl lub pisemnie na adres Spółki. | Klauzula informacyjna RODO »
Nr konta PKO BP:
39 1020 2791 0000 7502 0336 8362
KRS: 0000625602
REGON: 364588468 NIP: 4990657295
Kapitał zakładowy - 3.625.000,00 PLN