GMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Sp. z o. o. w Krupach
Wod. Kan. > Jakość wody >

Twardość Wody:

Skala twardości wody:

Lp. Stopień twardości wody Jednostka twardości wody (mg CaCO3)
1. Woda bardzo miękka < 100
2. Woda miękka 100 - 200
3. Woda średnio – twarda 200 - 350
4. Woda Twarda 350 - 550
5. Woda bardzo twarda > 550

 

Twardość ogólna wody z poszczególnych Stacji Uzdatniania Wody:

Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o.
Krupy 72, 76-150 Darłowo
tel. +48 605 211 777 - fax: +48 94 716 63 87 - e-mail: gzup@post.pl
Administratorem danych osobowych jest Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o., Krupy 72, 76-150 Darłowo
Kontakt z IOD - e-mail: iod@gzup.gminadarlowo.pl lub pisemnie na adres Spółki. | Klauzula informacyjna RODO »
Nr konta PKO BP:
39 1020 2791 0000 7502 0336 8362
KRS: 0000625602
REGON: 364588468 NIP: 4990657295
Kapitał zakładowy - 3.625.000,00 PLN