GMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Sp. z o. o. w Krupach
Liczba znalezionych artykułów: 24
◄ Nowsze artykuły | od 1 do 20 z 24 | Starsze artykuły ►
« Strona głównaPowrót »
2020-02-03 00:00:00 - Włodzimierz Błaszczak
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż srodków transportu.Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach, Krupy 72; 76-150 Darłowo ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż poniższych środków technicznych:   PRZYCZEPA ciężarowa rolnicza – nr rej. ZSL W646 - rok produkcji 1989 – - dopuszczalna ładowność 4500 kg - badania techniczne do 23.01.2...
2020-01-07 00:00:00 - Damian Krzyżanowski
Ogłoszenie o wyborze ofertyZP.2.2019                                                          &nb...
2019-12-06 14:00:00 - Damian Krzyżanowski
ZP.2.2019 -Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji GZUP Sp. z o.o. w 2020ZP.2.2019                                                           &n...
2019-11-27 07:00:00 - Damian Krzyżanowski
Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji GZUP Sp. z o.o. w 2020 oraz 2021 rokuOgłoszenie nr 628741-N-2019 z dnia 2019-11-27 r.   GMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji GZUP Sp. z o.o. w 2020 oraz 2021 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostaw...
2019-01-18 13:00:00 - Damian Krzyżanowski
Informacja o wyborze ofertyGminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach Informuje, że w przetargu nieograniczonym na:   „Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji GZUP Sp. z o.o. w 2019 rok”   Obejmującym swym zakresem: Su...
2019-01-11 14:30:00 - Damian Krzyżanowski
ZP.3.2018 -Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji GZUP Sp. z o.o. w 2019ZP.3.2018                                                          &nb...
2019-01-02 00:00:00 - Damian Krzyżanowski
Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji GZUP Sp. z o.o. w 2019 rokOgłoszenie nr 500109-N-2019 z dnia 2019-01-02 r.   GMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji GZUP Sp. z o.o. w 2019 rok OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -...
2018-07-05 14:10:00 - Damian Krzyżanowski
Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnychZP.3.2018 Darłowo 06.07.2018 r.     Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach   Informuje, że w przetargu nieograniczonym na:   „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunaln...
2018-06-25 10:00:00 - Damian Krzyżanowski
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 5 do przetargu nieograniczonego na: Dostawa w formie leasingu operacyjnego Z OPCJĄ WYKUPU FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO PRZEZNACZONEGO DO ZBIERANIA I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCHDotyczy: Dostawa w formie leasingu operacyjnego Z OPCJĄ WYKUPU FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO PRZEZNACZONEGO DO ZBIERANIA I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH (nr sprawy: ZP.3/2018).   Wyjaśnienia treści SIWZ nr 5   Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. ...
2018-06-22 12:00:00 - Damian Krzyżanowski
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz wyjaśnienia nr 4 treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na: Dostawa w formie leasingu operacyjnego Z OPCJĄ WYKUPU FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO PRZEZNACZONEGO DO ZBIERANIA I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALDotyczy: Dostawa w formie leasingu operacyjnego Z OPCJĄ WYKUPU FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO PRZEZNACZONEGO DO ZBIERANIA I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH (nr sprawy: ZP.3/2018).     KRUPY OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU ...
2018-06-21 08:45:00 - Damian Krzyżanowski
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3 do przetargu nieograniczonego na: Dostawa w formie leasingu operacyjnego Z OPCJĄ WYKUPU FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO PRZEZNACZONEGO DO ZBIERANIA I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCHDotyczy: Dostawa w formie leasingu operacyjnego Z OPCJĄ WYKUPU FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO PRZEZNACZONEGO DO ZBIERANIA I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH (nr sprawy: ZP.3/2018).   Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3   Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. ...
2018-06-20 10:00:00 - Damian Krzyżanowski
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 do przetargu nieograniczonego na: Dostawa w formie leasingu operacyjnego Z OPCJĄ WYKUPU FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO PRZEZNACZONEGO DO ZBIERANIA I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCHDotyczy: Dostawa w formie leasingu operacyjnego Z OPCJĄ WYKUPU FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO PRZEZNACZONEGO DO ZBIERANIA I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH (nr sprawy: ZP.3/2018).   Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2   Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. ...
2018-06-18 14:55:00 - Damian Krzyżanowski
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 do przetargu nieograniczonego na: Dostawa w formie leasingu operacyjnego Z OPCJĄ WYKUPU FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO PRZEZNACZONEGO DO ZBIERANIA I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCHDotyczy: Dostawa w formie leasingu operacyjnego Z OPCJĄ WYKUPU FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO PRZEZNACZONEGO DO ZBIERANIA I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH (nr sprawy: ZP.3/2018).   Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1   Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. ...
2018-06-15 14:57:00 - Damian Krzyżanowski
Dostawa w formie leasingu operacyjnego Z OPCJĄ WYKUPU FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO PRZEZNACZONEGO DO ZBIERANIA I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Ogłoszenie nr 574193-N-2018 z dnia 2018-06-15 r.   GMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO PRZEZNACZONEGO DO ZBIERANIA I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostaw...
2018-04-20 00:00:00 - Damian Krzyżanowski
Informacja o wyborze ofertyZP.2.2018   Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach Informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji GZUP Sp. z o.o. w 2018 rok”   Obejmującym swym zakres...
2018-03-22 10:00:00 - Damian Krzyżanowski
Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji GZUP Sp. z o.o. w 2018 rok     Ogłoszenie nr 534900-N-2018 z dnia 2018-03-22 r.   GMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji GZUP Sp. z o.o. w 2018 rok OGŁOSZEN...
2018-02-20 14:30:00 - Damian Krzyżanowski
Informacja o unieważneniu postępowania    Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Sukcesywny zakup oleju napędowego do pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego będącego w dyspozycji Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w 2018 roku.”   Działając na podstawie art. 9...
2018-02-20 14:00:00 - Damian Krzyżanowski
Informacja i wybraniu ofertyZP.1.2018   Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach Informuje, że w przetargu nieograniczonym na:   „Sukcesywną dostawę paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji GZUP Sp. z o.o. w 2018 rok”   Obejmującym swym z...
2018-01-30 00:00:00 - Damian Krzyżanowski
Informacja o danych ujawnionych podczas otwarcia ofertZP.1.2018 Krupy, dnia 30.01.2018 r.     Informacja o danych ujawnionych podczas otwarcia ofert Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający przekazuje pisemnie informacje, ujawnione podczas czynności otwarcia of...
2018-01-24 14:23:47 - Damian Krzyżanowski
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz wyjaśnienia dotyczące przetargu nieograniczonego na: Sukcesywną dostawę paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji GZUP Sp. z o.o. w 2018 rOgłoszenie nr 500018123-N-2018 z dnia 24-01-2018 r. KRUPY: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 507229-N-2018  Data: 18/01/2018  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY GMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ...
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o.
Krupy 72, 76-150 Darłowo
tel. +48 605 211 777 - fax: +48 94 716 63 87 - e-mail: gzup@post.pl
Administratorem danych osobowych jest Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o., Krupy 72, 76-150 Darłowo
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: iod@gzup.gminadarlowo.pl lub pisemnie na adres Spółki, wskazany powyżej.
Nr konta BBS Darłowo:
64 8566 0003 0100 7025 2000 0002
KRS: 0000625602
REGON: 364588468
NIP: 4990657295