GMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Sp. z o. o. w Krupach
2018-02-20 14:30:00 - Damian Krzyżanowski
Informacja o unieważneniu postępowania    Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Sukcesywny zakup oleju napędowego do pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego będącego w dyspozycji Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w 2018 roku.”   Działając na podstawie art. 9...
2018-02-20 14:00:00 - Damian Krzyżanowski
Informacja i wybraniu ofertyZP.1.2018   Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach Informuje, że w przetargu nieograniczonym na:   „Sukcesywną dostawę paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji GZUP Sp. z o.o. w 2018 rok”   Obejmującym swym z...
2018-02-12 12:15:00 - Damian Krzyżanowski
Informacja o danych ujawnionych podczas otwarcia ofert uzupełniających  Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający przekazuje pisemnie informacje, ujawnione podczas czynności otwarcia ofert, które odbyło się dnia 30.01.2018 r. w siedzibie Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. pok. 8 &...
SEGREGACJA ODPADÓW
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o.
Krupy 72, 76-150 Darłowo
tel. +48 605 211 777
fax: +48 94 716 63 87
e-mail: gzup@post.pl
Nr konta BBS Darłowo:
64 8566 0003 0100 7025 2000 0002
KRS: 0000625602
REGON: 364588468
NIP: 4990657295