GMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Sp. z o. o. w Krupach
2022-04-26 13:51:00 - Aneta Szczepaniak
Zmiana terminu odbioru odpadów w dniu 03.05.2022O G Ł O S Z E N I E Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach informuje, że: - odbiór odpadów komunalnych segregowanych z nieruchomości zamieszkałych, mieszanych i niezamieszkałych w miesiącu maju 2022 r. odbywać się będzie w terminach jak w harmonogramie PAŹDZIERNIK 2021 – KWIECIEŃ 2022 r., za wyjątk...
2022-04-13 13:40:29 - Damian Krzyżanowski
Zbiórka elektrośmieci ...
2022-04-13 00:00:00 - Damian Krzyżanowski
Zmiana godzin pracy GZUP w dniach 15, 16 kwietnia 2022I N F O R M A C J A   Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach informuję że w dniu: 15 kwietnia 2022 roku: biuro obsługi klientów bedzie czynne do godz. 13.00, kasa będzie czynna do godz. 11:00, 16 kwietnia 2022 roku: punkt selektywnej zbiórki odpadów w lokalizacji Krupy 73 bedzie nieczynny, &...
SEGREGACJA ODPADÓW
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o.
Krupy 72, 76-150 Darłowo
tel. +48 605 211 777 - fax: +48 94 716 63 87 - e-mail: gzup@post.pl
Administratorem danych osobowych jest Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o., Krupy 72, 76-150 Darłowo
Kontakt z IOD - e-mail: iod@gzup.gminadarlowo.pl lub pisemnie na adres Spółki. | Klauzula informacyjna RODO »
Nr konta BBS Darłowo:
64 8566 0003 0100 7025 2000 0002
KRS: 0000625602
REGON: 364588468 NIP: 4990657295
Kapitał zakładowy - 3.525.000,00 PLN