GMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Sp. z o. o. w Krupach
2018-07-05 14:10:00 - Damian Krzyżanowski
Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnychZP.3.2018 Darłowo 06.07.2018 r.     Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach   Informuje, że w przetargu nieograniczonym na:   „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunaln...
2018-06-29 12:00:00 - Damian Krzyżanowski
Informacja o danych ujawnionych podczas otwarcia ofertOtwarcie ofert dotyczące zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa w formie leasingu operacyjnego Z OPCJĄ WYKUPU FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO PRZEZNACZONEGO DO ZBIERANIA I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH   Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1...
2018-06-25 10:00:00 - Damian Krzyżanowski
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 5 do przetargu nieograniczonego na: Dostawa w formie leasingu operacyjnego Z OPCJĄ WYKUPU FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO PRZEZNACZONEGO DO ZBIERANIA I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCHDotyczy: Dostawa w formie leasingu operacyjnego Z OPCJĄ WYKUPU FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO PRZEZNACZONEGO DO ZBIERANIA I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH (nr sprawy: ZP.3/2018).   Wyjaśnienia treści SIWZ nr 5   Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. ...
SEGREGACJA ODPADÓW
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o.
Krupy 72, 76-150 Darłowo
tel. +48 605 211 777 - fax: +48 94 716 63 87 - e-mail: gzup@post.pl
Administratorem danych osobowych jest Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o., Krupy 72, 76-150 Darłowo
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: iod@gzup.gminadarlowo.pl lub pisemnie na adres Spółki, wskazany powyżej.
Nr konta BBS Darłowo:
64 8566 0003 0100 7025 2000 0002
KRS: 0000625602
REGON: 364588468
NIP: 4990657295