GMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Sp. z o. o. w Krupach
2022-01-14 10:00:00 - Damian Krzyżanowski
ZP.1.2021 - Modyfikacja treści SWZ nr 3Darłowo, dnia 14.01.2022 r.   Zamawiający: Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. Krupy 72, 76-150 Darłowo   Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu   Modyfikacja treści SWZ nr 3   Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: „Sukcesywną dostawę oleju napędowego dla ...
2021-12-28 15:00:00 - Damian Krzyżanowski
Zmiana godzin pracy GZUP w dniu 31 grudnia 2021 rokuI N F O R M A C J A   Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach informuję że w dniu 31 grudnia 2021 roku: biuro obsługi klientów czynne jest do godz. 12.00, kasa - nieczynna, punkt selektywnej zbiórki odpadów w lokalizacji Krupy 72 - nieczynny,  Numery alarmowe POGOTOWIA WODNO-KANALIZACYJNEGO dostępne...
2021-12-28 13:30:00 - Damian Krzyżanowski
Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofertOgłoszenie o zmianie ogłoszenia Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji GZUP Sp. z o.o. w 2022 oraz 2023 roku SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO...
SEGREGACJA ODPADÓW
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o.
Krupy 72, 76-150 Darłowo
tel. +48 605 211 777 - fax: +48 94 716 63 87 - e-mail: gzup@post.pl
Administratorem danych osobowych jest Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o., Krupy 72, 76-150 Darłowo
Kontakt z IOD - e-mail: iod@gzup.gminadarlowo.pl lub pisemnie na adres Spółki. | Klauzula informacyjna RODO »
Nr konta BBS Darłowo:
64 8566 0003 0100 7025 2000 0002
KRS: 0000625602
REGON: 364588468 NIP: 4990657295
Kapitał zakładowy - 2.925.000,00 PLN