GMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Sp. z o. o. w Krupach
2019-08-02 00:00:00 - Damian Krzyżanowski
Zmiana terminu odbioru odpadów w dniu 15.08.2019 r.Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach informuje, iż:  - odbiór odpadów komunalnych zmieszanych   z dnia 15.08.2019r., tj. III czwartek  miesiąca z miejscowości Jeżyczki, Boryszewo, Wiekowo odbędzie się 14.08.2019r. ( środa).  - odbiór odpadów komunalnych zmieszanych   z dnia 15.08.20...
2019-06-14 00:00:00 - Damian Krzyżanowski
Zmiana terminu odbioru odpadów w okresie 20.06.2019 r.Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach informuje, iż:  - odbiór odpadów komunalnych zmieszanych   z dnia 20.06.2019r., tj. III czwartek  miesiąca z miejscowości Jeżyczki, Boryszewo, Wiekowo odbędzie się 19.06.2019r. ( środa).   .         ...
2019-06-12 00:00:00 - Damian Krzyżanowski
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w sezonie letnim z miejscowości Bobolin, Dąbki, Kopań, Wicie.Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych i częściowo niezamieszkałych (podmiotów gospodarczych) w sezonie letnim, tj.: od dnia 15.06. 2019 r. do dnia 15.09.2019 r.   DĄBKI, BOBOLIN   120 l, 240 l 1100 l &...
SEGREGACJA ODPADÓW
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o.
Krupy 72, 76-150 Darłowo
tel. +48 605 211 777 - fax: +48 94 716 63 87 - e-mail: gzup@post.pl
Administratorem danych osobowych jest Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o., Krupy 72, 76-150 Darłowo
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: iod@gzup.gminadarlowo.pl lub pisemnie na adres Spółki, wskazany powyżej.
Nr konta BBS Darłowo:
64 8566 0003 0100 7025 2000 0002
KRS: 0000625602
REGON: 364588468
NIP: 4990657295