GMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Sp. z o. o. w Krupach
2018-08-09 00:00:00 - Damian Krzyżanowski
Zmiana terminu odbioru śmieci komunalnychGminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o. w Krupach informuje, iż:  Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z dnia 15.08.2018r. tj. III środa miesiąca z miejscowości Rusko, Porzecze, Pęciszewko, Nowy Kraków, Jeżyce odbędzie się 14.08.2018r. (wtorek). ...
2018-07-26 20:00:00 - Damian Krzyżanowski
Dąbki, Bobolin - przerwa w dostawie wody.Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o. w Krupach informuje, że w związku z pracami przeprowadzanymi na Stacji Uzdatniania Wody w Dąbkach, w dniu 26.07.2018 r. (czwartek) nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach Dąbki i Bobolin do godziny 600 dnia następnego tj. 27.07.2018 (piątek).   W związku z ...
2018-07-05 14:10:00 - Damian Krzyżanowski
Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnychZP.3.2018 Darłowo 06.07.2018 r.     Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach   Informuje, że w przetargu nieograniczonym na:   „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunaln...
SEGREGACJA ODPADÓW
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o.
Krupy 72, 76-150 Darłowo
tel. +48 605 211 777 - fax: +48 94 716 63 87 - e-mail: gzup@post.pl
Administratorem danych osobowych jest Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o., Krupy 72, 76-150 Darłowo
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: iod@gzup.gminadarlowo.pl lub pisemnie na adres Spółki, wskazany powyżej.
Nr konta BBS Darłowo:
64 8566 0003 0100 7025 2000 0002
KRS: 0000625602
REGON: 364588468
NIP: 4990657295