GMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Sp. z o. o. w Krupach
2019-01-18 13:00:00 - Damian Krzyżanowski
Informacja o wyborze ofertyGminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach Informuje, że w przetargu nieograniczonym na:   „Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji GZUP Sp. z o.o. w 2019 rok”   Obejmującym swym zakresem: Su...
2019-01-11 14:30:00 - Damian Krzyżanowski
ZP.3.2018 -Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji GZUP Sp. z o.o. w 2019ZP.3.2018                                                          &nb...
2019-01-02 00:00:00 - Damian Krzyżanowski
Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji GZUP Sp. z o.o. w 2019 rokOgłoszenie nr 500109-N-2019 z dnia 2019-01-02 r.   GMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji GZUP Sp. z o.o. w 2019 rok OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -...
SEGREGACJA ODPADÓW
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o.
Krupy 72, 76-150 Darłowo
tel. +48 605 211 777 - fax: +48 94 716 63 87 - e-mail: gzup@post.pl
Administratorem danych osobowych jest Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o., Krupy 72, 76-150 Darłowo
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: iod@gzup.gminadarlowo.pl lub pisemnie na adres Spółki, wskazany powyżej.
Nr konta BBS Darłowo:
64 8566 0003 0100 7025 2000 0002
KRS: 0000625602
REGON: 364588468
NIP: 4990657295