GMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Sp. z o. o. w Krupach

Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o.
Krupy 72
76-150 Darłowo
KRS: 0000625602  REGON: 364588468  NIP: 4990657295

tel. +48 605 211 777
fax: +48 94 716 63 87
e-mail: gzup@post.pl
Prezes: Tomasz Gondek
Główny Księgowy: Anna Sawa

tel. +48 601 091 846
e-mail: gzup@post.pl

tel. +48 693 830 099
e-mail: oczyszczalnia@gzup.gminadarlowo.pl

tel. +48 665 200 585
e-mail: karolina.iwanczuk@gzup.gminadarlowo.pl

Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o.
Krupy 72, 76-150 Darłowo
tel. +48 605 211 777 - fax: +48 94 716 63 87 - e-mail: gzup@post.pl
Administratorem danych osobowych jest Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o., Krupy 72, 76-150 Darłowo
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: iod@gzup.gminadarlowo.pl lub pisemnie na adres Spółki, wskazany powyżej.
Nr konta BBS Darłowo:
64 8566 0003 0100 7025 2000 0002
KRS: 0000625602
REGON: 364588468
NIP: 4990657295