GMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Sp. z o. o. w Krupach
Harmonogram > 2019 >

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2019 r.

 

Lp. Nazwa miejscowości Odpady zmieszane
(co 2 tygodnie)
Odpady segregowane
(raz w miesiącu)
1. Żukowo Morskie, Bobolin, Dąbki, Dąbkowice. I i III poniedziałek miesiąca I poniedziałek miesiąca
2. Bukowo Morskie, Leśnica, Gleźnowo, Gleźnówko. I i III wtorek miesiąca I wtorek miesiąca
3. Rusko, Porzecze, Pęciszewko, Nowy Kraków, Jeżyce. I i III środa miesiąca I środa miesiąca
4. Jeżyczki, Boryszewo, Wiekowo. I i III czwartek miesiąca I czwartek miesiąca
5. Cisowo, Kopań, Trzmielewo, Zakrzewo, Kopnica I i III piątek miesiąca I piątek miesiąca
6. Dobiesław, Wiekowice. II i IV poniedziałek miesiąca II poniedziałek miesiąca
7. Drozdowo, Palczewice, Barzowice, Wicie, Sulimice. II i IV wtorek miesiąca II wtorek miesiąca
8. Kowalewice, Kowalewiczki, Borzyszkowo, Stary Jarosław. II i IV środa miesiąca II środa miesiąca
9. Domasławice, Zagórzyn, Słowino, Słowinko. II i IV czwartek miesiąca II czwartek miesiąca
10. Sińczyca, Zielnowo, Krupy, Nowy Jarosław. II i IV piątek miesiąca II piątek miesiąca

 

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych i częściowo niezamieszkałych (podmiotów gospodarczych) w sezonie letnim, tj.: od dnia 15.06. 2019 r. do dnia 15.09.2019 r.

 

DĄBKI, BOBOLIN

 

120 l, 240 l

1100 l

 

SEGREGOWANE

ZMIESZANE

SEGREGOWANE

ZMIESZANE

Poniedziałek

wszystkie frakcje

zmieszane

plastik

szkło

zmieszane

Wtorek

 

 

 

 

Środa

 

 

papier

 

Czwartek

 

zmieszane

 

zmieszane

Piątek

 

 

 

 

 

WICIE

 

120 l, 240 l

1100 l

 

SEGREGOWANE

ZMIESZANE

SEGREGOWANE

ZMIESZANE

Poniedziałek

 

 

 

 

Wtorek

wszystkie frakcje

zmieszane

plastik

szkło

zmieszane

Środa

 

 

papier

 

Czwartek

 

 

 

 

Piątek

 

zmieszane

 

zmieszane

 

KOPAŃ
nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe i nieruchomości niezamieszkałe

 

120 l, 240 l

1100 l

 

SEGREGOWANE

ZMIESZANE

ZMIESZANE

Poniedziałek

 

 

 

Wtorek

 

zmieszane

zmieszane

Środa

 

 

 

Czwartek

 

 

 

Piątek

wszystkie frakcje

zmieszane

zmieszane

 

 

Jeżeli dzień wywozu odpadów przypada w dzień świąteczny, wywóz odpadów będzie odbywał się w dniu roboczym podanym w osobnym ogłoszeniu.

Prosimy, aby pojemniki i worki wystawiać do drogi publicznej w dzień odbioru do godz. 700 .

Odpady segregoweane dbierane będą tylko w workach z naklejoną etykietą (kod kreskowy) oraz zawiązane.

Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o.
Krupy 72, 76-150 Darłowo
tel. +48 605 211 777 - fax: +48 94 716 63 87 - e-mail: gzup@post.pl
Administratorem danych osobowych jest Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o., Krupy 72, 76-150 Darłowo
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: iod@gzup.gminadarlowo.pl lub pisemnie na adres Spółki, wskazany powyżej.
Nr konta BBS Darłowo:
64 8566 0003 0100 7025 2000 0002
KRS: 0000625602
REGON: 364588468
NIP: 4990657295